2021 Europejskim Rokiem Kolei

2021 Europejskim Rokiem KoleiKomisja zaproponowała dziś, by rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei, aby wesprzeć realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu. W 2021 r. szereg imprez, kampanii i inicjatyw będzie promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Wydarzenia te podkreślą korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu. Zwrócą również uwagę na kwestie, które należy jeszcze rozwiązać, aby stworzyć prawdziwy jednolity europejski obszar kolejowy bez granic.

Unia neutralna dla klimatu

Unia neutralna dla klimatuKomisja przedstawia dziś wniosek dotyczący zapisania w prawodawstwie zobowiązania politycznego, zgodnie z którym UE stanie się neutralna dla klimatu do roku 2050, aby chronić planetę i swoich obywateli. Europejskie prawo o klimacie wyznacza cel na 2050 r., wytycza kierunki polityki UE we wszystkich obszarach oraz zapewnia przewidywalność organom publicznym, przedsiębiorstwom i obywatelom. Jednocześnie Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie przyszłego Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.

Koalicja na rzecz bioróżnorodności

Koalicja na rzecz bioróżnorodnościZ okazji Światowego Dnia Dzikiej Przyrody Komisja Europejska uruchomiła dziś w Monako nową globalną koalicję na rzecz bioróżnorodności. Za pośrednictwem tej kampanii informacyjnej Komisja wzywa do większej mobilizacji w zakresie uświadamiana konieczności ochrony bioróżnorodności.

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –ZIT Gorzów Wlkp. RPO – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu ogłoszenia naboru nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –ZIT Gorzów Wlkp….

Źródło: @Fundusze Europejskie