Rozpoczęcie procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego – 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

2 marca 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 1852/VI/20 w sprawie rozpoczęcia procesu identyfikacji projektu pozakonkursowego w działaniu 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), wskazanego w Kontrakcie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Sprzęt medyczny spoza UE bez cła i VAT

Sprzęt medyczny będzie bardziej przystępny finansowo na czas pandemii. KE zatwierdziła wnioski państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa o tymczasowe zniesienie ceł i podatku VAT w odniesieniu do przywozu sprzętu medycznego i środków ochrony z państw trzecich. Dotyczy to masek i wyposażenia ochronnego, zestawów do testów, respiratorów i pozostałego sprzętu medycznego.

Źródło: @Komisja Europejska

Koronawirus sprzyja e-oszustom

Platformy internetowe pozytywnie reagują na wezwanie Komisji Europejskiej do ochrony konsumentów i powstrzymania oszustw wykorzystujących pandemię. – Tylko razem możemy skutecznie zablokować kanały używane przez oszustów w celu wykorzystania obaw konsumentów spowodowanych koronawirusem – powiedział komisarz Didier Reyders.

Źródło: @Komisja Europejska

#BeActiveAtHome

#BeActiveAtHome – to kampania w mediach społecznościowych, która ma na celu zmotywowanie ludzi do zachowania formy, podczas gdy przez większą część dnia pozostają w swoich domach. Komisja Europejska zachęca do dzielenia się dobrymi przykładami. Za wzorzec posłużyła udana kampania #BeActive, będąca częścią corocznego Europejskiego Tygodnia Sportu od 2015 roku.

Źródło: @Komisja Europejska

Transgraniczna pomoc w czasie pandemii

Unijna solidarność zyskała konkretny wymiar w ostatnich tygodniach dzięki zaangażowaniu państw członkowskich w leczenie pacjentów z krajów sąsiadujących – powiedziała komisarz Stella Kyriakides prezentując wytyczne w tym zakresie dla krajów członkowskich. Współpraca transgraniczna może przyczynić się do zmniejszenia przeciążenia szpitali w czasie pandemii.

Źródło: @Komisja Europejska

Półtora miliarda euro na rolnictwo

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdzają finansowanie w wysokości 700 mln EUR w ramach planu inwestycyjnego dla Europy w związku z pandemią koronawirusa. – Jestem głęboko przekonany, że będzie to bardzo użyteczny instrument pomagający sektorowi pozostać silnym i odpornym aby przezwyciężyć kryzys – powiedział komisarz Janusz Wojciechowski.

Źródło: @Komisja Europejska