Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych" wybrany do dofinansowania

5 lutego 2020 roku wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w naborze dla działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu…

Źródło: @Fundusze Europejskie