Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Nowelizacja dokumentu wynika w szczególności z dotychczasowych doświadczeń we…

Źródło: @Fundusze Europejskie