Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Nowelizacja dokumentu wynika w szczególności z dotychczasowych doświadczeń we…

Źródło: @Fundusze Europejskie

100 mld euro na ratowanie miejsc pracy

Ratowanie życia i wspieranie źródeł utrzymania w czasach ostrego kryzysu mają nadrzędne znaczenie. Komisja Europejska zwiększa swoje wsparcie, proponując stworzenie instrumentu solidarności w wysokości 100 mld euro, zwanego SURE, aby pomóc pracownikom w utrzymaniu dochodów, a przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku.

Źródło: @Komisja Europejska