Kolejna pozytywna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wkład finansowy na rzecz dużego projektu energetycznego

Zostało potwierdzone dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu”. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 650 mln zł.
W ramach projektu wybudowane zostanie 198 km nowych…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Czas na inwestycje w wiedzę i rozwój

Po unijne pieniądze na prace badawczo-rozwojowe coraz skuteczniej sięgają firmy z sektora MŚP. Ponad połowa z nich to mikro- i małe przedsiębiorstwa. Trzeba podkreślić, że niemal co drugie przedsiębiorstwo mikro i co trzecie małe sprostało wymogom, choć nie miały wcześniejszych doświadczeń w…

Źródło: @Fundusze Europejskie

232 mln euro na globalną walkę z koronawirusem

– Zdrowie publiczne jest naszym priorytetem – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen ogłaszając pakiet pomocy o wartości 232 mln euro przeznaczony na ogólnoświatowe zwiększanie gotowości, zapobieganie koronawirusowi oraz ograniczanie jego rozprzestrzeniania się. Część środków zostanie natychmiast przydzielona w różnych sektorach, pozostała będzie udostępniona w najbliższych miesiącach.

Źródło: @Komisja Europejska

Sobiech: dla Polaków członkostwo w UE nie ma alternatywy

Przeważająca większość Polaków nie wyobraża sobie życia poza Unią Europejską. Silne poczucie przynależności i pozytywne nastawienie do wspólnoty nie oznaczają jednak powszechnej akceptacji i zaufania do istniejących rozwiązań. W kolejnym artykule z cyklu „Europa okiem eksperta” dr Robert Sobiech* analizuje wyniki najnowszego badania opinii Standardowy Eurobarometr 92.

Źródło: @Komisja Europejska

Europa widziana z Polski

Polacy nadal pozytywnie postrzegają Unię Europejska, czują się jej obywatelami, jednak niezmiennie z nieufnością podchodzą do wspólnej waluty – wynika z najnowszego badania opinii Standardowy Eurobarometr 92. Wśród spraw, które niepokoją, na czołowych miejscach wymieniane są wzrost cen i kosztów utrzymania oraz kondycja służby zdrowia.

Źródło: @Komisja Europejska