Kolej przede wszystkim

Polska coraz bardziej efektywnie realizuje inwestycje kolejowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszym wyzwaniem jest dokończenie zadań na sieci bazowej TEN-T w perspektywie 2030 r. O planach inwestycyjnych Polski na następną perspektywę finansową UE i obecnie realizowanych…

Źródło: @Fundusze Europejskie

ERTMS na polskich torach

Unijna strategia wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz plany rozwoju systemu w Polsce to główne tematy rozmowy poruszane podczas spotkania z europejskim koordynatorem ds. ERTMS Matthiasem Ruete. W wydarzeniu, które 22 stycznia odbyło się w…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Obwodnicą Lubaczowa szybciej i bezpieczniej

Poprawa układu komunikacyjnego województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, większa dostępność transportowa regionu i wyprowadzenie części ruchu z centrum Lubaczowa – takie najważniejsze cele realizuje oddana kierowcom w ubiegłym roku obwodnica. Inwestycję dofinansowaną z Podkarpackiego…

Źródło: @Fundusze Europejskie