DiscoverEU czyli podróż po Europie

Około 20 tys. 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Młodzi ludzie, wybrani na podstawie ustalonych kryteriów konkursowych i z uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE, będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 kwietnia a 31 października 2020 r.

Źródło: @Komisja Europejska

Socjalny filar Europy

Sprawiedliwe płace minimalne dla pracowników w UE, strategia na rzecz równouprawnienia płci i przejrzystości płac, program na rzecz umiejętności – Komisja Europejska przystępuje do realizacji Europejskiego filara praw socjalnych. – Innowacyjna i sprzyjająca włączeniu społecznemu gospodarka rynkowa w Europie musi działać na rzecz ludzi – powiedział komisarz Nicolas Schmit.

Źródło: @Komisja Europejska

Bilion zielonych euro

Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu oraz mechanizm sprawiedliwej transformacji – to instrumenty finansowe, które mają pomóc krajom członkowskim UE w przebudowie ich gospodarek. Do 2050 r. Unia Europejska ma stać się pierwszym na świecie blokiem państw neutralnych dla klimatu. Wymaga to inwestycji ze strony UE, krajowego sektora publicznego i prywatnego.

Źródło: @Komisja Europejska

Pasażerowie z prawami

Europejscy podróżni są coraz bardziej świadomi o istnieniu praw pasażerów przysługujących im na ternie wspólnoty – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. – Unia Europejska to jedyny obszar na świecie, gdzie obywatele cieszą się ochroną w postaci pełnego zestawu praw pasażerów – powiedziała Adina Vălean. Gorzej przedstawia się jednak wiedza dotycząca możliwych roszczeń.

Źródło: @Komisja Europejska

Kolejny projekt CEF zakończony!

W dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020 r.) odbyła się w Zgorzelcu konferencja prasowa poświęcona realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu CEF pn. Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec. Zaproszeni goście mieli bezpośrednią możliwość oglądać…

Źródło: @Fundusze Europejskie