Pozytywny wpływ funduszy na codzienność

Podobno my, Polacy, lubimy narzekać i nigdy nie jesteśmy zadowoleni… Czyżby? Absolutnie nie potwierdzają tego najnowsze badania z listopada 2019 roku. Eurostat badał we wszystkich krajach unijnych poziom satysfakcji z życia. Brał pod uwagę dwa obszary: zadowolenie z relacji międzyludzkich…

Źródło: @Fundusze Europejskie

200 mln euro dla Lublina i Bydgoszczy

Bydgoszcz i Lublin otrzymały kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na modernizację sieci dystrybucji energii cieplnej. Projekty przyniosą korzyści około 500 tys. odbiorców docelowych oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza w obu miastach i ich okolicach. Oba kredyty EBI zostały udzielone w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Źródło: @Komisja Europejska