Rzymskie Łaźnie, Święte Schody, potańcówki na dworcu kolejowym… Takie rzeczy tylko z Programem Infrastruktura i Środowisko

Jeśli zaczynacie zastanawiać się nad postanowieniami noworocznymi, mamy propozycję: więcej kultury! O nowe (lub całkiem stare w nowej wersji) miejsca na kulturalnej mapie Polski zadbaliśmy z funduszami unijnymi Programu Infrastruktura i Środowisko. Warto korzystać.
Koniec 2019 roku i początek roku…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

na sfinansowanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie