Stan zdrowia w UE 2019

Kwestionowanie skuteczności szczepień, problemy z dostępem do lekarzy, powierzanie większej liczby zadań medycznych pielęgniarkom i farmaceutom, współpraca państw w zakresie wykorzystania produktów leczniczych – to wyzwania, na jakie wskazuje Komisja Europejska w nowym sprawozdaniu na temat stanu systemów opieki zdrowotnej w 30 krajach. Polska wciąż w wielu wskaźnikach znajduje się poniżej europejskiej średniej.

Źródło: @Komisja Europejska

Rekordowe euro

Wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej – uważa trzech na czterech uczestników badania opinii Eurobarometr. To najwyższe poparcie od 2002 r., kiedy to rozpoczęto sondaże. – Zastępując 19 różnych walut, przynosi liczne korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i krajom. To nie przypadek, że większość Europejczyków popiera euro – mówi wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Źródło: @Komisja Europejska

Roaming już nie straszy

Spadek cen połączeń zagranicznych, coraz powszechniejsze korzystanie z telefonów komórkowych i smartfonów podczas podróżowania po terenie UE – to wnioski z pierwszego przeglądu rynku usług roamingu. – Jest ono kolejnym potwierdzeniem sukcesu, jakim było zniesienie opłat roamingowych – powiedziała komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel.

Źródło: @Komisja Europejska

Nagroda Access City 2020 dla Warszawy

Nagrodę Access City 2020 przyznano w tym roku Warszawie, która zaangażowała osoby niepełnosprawne i osoby z potrzebami w zakresie dostępności, aby wspólnie uczynić miasto bardziej przystępnym. Dzięki temu udało się w krótkim czasie znacznie podnieść ogólną jakość struktury miejskiej i usług. Drugie miejsce przypadło Castelló de la Plana w Hiszpanii, trzecie – Skellefteå w Szwecji.

Źródło: @Komisja Europejska

Kupujemy świadomie

Europejscy konsumenci coraz bardziej zwracają na wpływ swoich zakupów na środowisko, mają też coraz większe zaufanie do przepisów regulujących rynek – to niektóre wnioski wynikające z tablicy wyników sytuacji konsumentów za 2019 r. Rośnie też udział zakupów on line – w Danii w internecie kupuje ponad 80 proc. konsumentów, na drugim biegunie są Rumunia i Bułgaria – około 20 proc.

Źródło: @Komisja Europejska

Neutralność klimatyczna i przemysł ciężki

Gospodarka neutralna dla klimatu jest nie tylko niezbędna dla przyszłych pokoleń. Daje również ogromne możliwości w zakresie innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – mówi komisarz Elzbieta Bieńkowska. Powołana przez KE grupa ekspertów właśnie przygotowała zalecenia dla energochłonnych sektorów przemysłu w kontekście realizacji neutralności klimatycznej do 2050 r.

Źródło: @Komisja Europejska

Smog niepokoi Europejczyków

Większość Europejczyków uważa, że to UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr. – W Unii Europejskiej zanieczyszczenie powietrza co roku powoduje ponad 400 tysięcy przedwczesnych zgonów – przypomina komisarz Karmenu Vella.

Źródło: @Komisja Europejska

Polska akcyza do Trybunału

Polska została pozwana przez KE do Trybunału Sprawiedliwości w związku ze zwolnieniami podatkowymi z tytułu wykorzystywania produktów energetycznych przez przedsiębiorstwa emitujące duże ilości zanieczyszczeń. Komisja dwukrotnie, zgodnie z procedurą uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zwracała się do polskich władz o zmianę regulacji, jednak bez efektu.

Źródło: @Komisja Europejska

Polak odpowiedzialny za rolnictwo UE

Prawnik i polityk Janusz Wojciechowski będzie reprezentował Polskę w nowo wybranej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Podczas głosowania w Parlamencie Eueropejskim 461 posłów zagłosowało za wyborem nowego składu kolegium komisarzy, 157 zagłosowało przeciwko, a 89 wstrzymało się od głosu. Nowa Komisja rozpocznie urzędowanie w niedzielę 1 grudnia.

Źródło: @Komisja Europejska