Handel przynosi korzyści

Niższe ceny, większy wybór towarów i ich lepsza jakość, tworzenie nowych miejsc pracy – to korzyści, jakie Europejczycy doceniają w prowadzonej przez wspólnotę polityce handlowej. Wyniki specjalnego badania Eurobarometru opublikowanego przez Komisję Europejską pokazują, że 60 proc. obywateli UE ma poczucie, że osobiście czerpie korzyści z handlu międzynarodowego.

Źródło: @Komisja Europejska

Jesienny pakiet budżetowy

Zalecamy państwom o wysokim poziomie zadłużenia prowadzenie rozważnej polityki budżetowej, a państwa dysponujące przestrzenią fiskalną zachęcamy do dalszego inwestowania – mówi komisarz Pierre Moscovici. KE przedstawiła swoje opinie w sprawie projektów planów budżetowych państw członkowskich strefy euro na 2020 r., podjęła działania też w ramach paktu stabilności.

Źródło: @Komisja Europejska

200 mln na promocję unijnej żywności

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań promujących produkty rolno-spożywcze UE zarówno we wspólnocie jak i poza jej granicami m.in. w Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. – Reputacja europejskich produktów rolno-spożywczych na świecie jest doskonała – zapewnia unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

Źródło: @Komisja Europejska