VAT prosty i efektywny

Unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w sektorze handlu elektronicznego. Dzięki przepisom uzgodnionym przez państwa członkowskie organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie. Oszustwa związane z VAT w sektorze e-handlu szacuje się na około 5 mld euro rocznie.

Źródło: @Komisja Europejska

Biznes i nauka idą ze sobą w parze!

Czy z punktu widzenia przedsiębiorcy warto angażować się we współpracę ze światem nauki i prowadzić prace badawczo-rozwojowe? Z pewnością tak – to się po prostu opłaca i są na to namacalne dowody.
W dzisiejszych czasach firma, która chce być konkurencyjna i poprawiać swoje…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komunikat prasowy – Posłowie potępiają kryminalizację edukacji seksualnej w Polsce

W rezolucji poddanej pod głosowanie w czwartek, posłowie wyrażają głębokie zaniepokojenie projektem polskich przepisów, grożących nauczycielom edukacji seksualnej więzieniem.
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Źródło : © Unia Europejska, 2019 – PE