Wsparcie dla reform

Maarten Verwey, dyrektor generalny Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej, odwiedza Warszawę w celu omówienia sposobów wspierania działań na rzecz reform w Polsce.

Źródło: @Komisja Europejska

Sezon na klasykę filmu

Tego lata w najsłynniejszych obiektach dziedzictwa kultury w Europie można będzie obejrzeć klasyczne dzieła europejskiej kinematografii. W lipcu w Łodzi wyświetlony zostanie film „Kod nieznany” Michaela Hanneke.

Źródło: @Komisja Europejska

Internet ponad granicami

Siedem miesięcy temu wprowadzono przepisy zakazujące nieuzasadnionego blokowania geograficznego. Od tego czasu konsumenci zdążyli dobrze zapoznać się z nowymi przepisami zakazującymi ograniczania handlu elektronicznego i transgranicznej sprzedaży internetowej, co wynika z najnowszego badania Eurobarometr.

Źródło: @Komisja Europejska

Międzyuczelniane sojusze

Komisja Europejska wybrała dzisiaj pierwszych 17 europejskich szkół wyższych, czyli transnarodowych sojuszy różnych instytucji szkolnictwa wyższego z całej Europy. Przyczynią się do poprawy jakości oraz atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, a także wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami, ich studentami oraz pracownikami.

Źródło: @Komisja Europejska

Handel z Wietnamem

30 czerwca w Hanoi podpisana zostanie umowa handlowa i umowa inwestycyjna między UE a Wietnamem. Umowy mają przynieść bezprecedensowe korzyści europejskim i wietnamskim przedsiębiorstwom, konsumentom i pracownikom, a jednocześnie promować poszanowanie praw pracowniczych, ochronę środowiska i walkę ze zmianą klimatu w ramach porozumienia paryskiego.

Źródło: @Komisja Europejska

Sytuacja w Polsce po wyborach do Parlamentu Europejskiej

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Wynik był zatem miernikiem wparcia dla poszczególnych formacji politycznych. Dlatego kampania przedwyborcza w niewielkim stopniu koncentrowała się na tematach istotnych z punktu widzenia wspólnoty. Wyniki wyborów i ich implikacje analizują eksperci sieci Team Europe: prof. Jan Barcz, prof. Zbigniew Czachór oraz prof. Joanna Dyduch.

Źródło: @Komisja Europejska

Oświadczenie Komisji Europejskiej

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym, obniżająca wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego, jest sprzeczna z prawem unijnym i narusza zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym również zasadę niezawisłości sędziowskiej.

Źródło: @Komisja Europejska