Zapasy mleka w proszku wyprzedane

Podczas ostatniego przetargu sprzedano ostatnie 162 tony odtłuszczonego mleka w proszku z całkowitej pierwotnej ilości 380 000 ton zapasów publicznych. Oznacza to, że zapasy wykupione i zarządzane przez Komisję Europejską zostały ostatecznie wyczerpane. – Po raz kolejny KE wykazała swoje zaangażowanie i wsparcie dla rolników oraz solidarność z nimi w czasach kryzysu – powiedział komisarz Phil Hogan.

Źródło: @Komisja Europejska

Zdrowe życie w całej UE

– Promując zdrowie, inwestujemy w naszą przyszłość – powiedział komisarz Vytenis Andriukaitis podsumowując dwa lata działań odnoszących się do tzw. wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia. Od 2017 r. KE wykorzystuje więcej środków oraz skuteczniej podnosi świadomość i szerzy wiedzę w zakresie przeciwdziałania niezdrowej diecie, otyłości czy brakowi aktywności fizycznej.

Źródło: @Komisja Europejska