Badanie spalin do poprawki

W odpowiedzi na orzeczenie Sądu TSUE Komisja Europejska proponuje, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa, które zostanie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE). W 2015 r. ujawniono, że cześć koncernów motoryzacyjnych fałszuje odczyt danych dotyczących emisyjności silników wysokoprężnych.

Źródło: @Komisja Europejska

Europa, która chroni: zwalczanie dezinformacji

Przed wyborami byliśmy świadkami skoordynowanej fałszywej aktywności mającej na celu rozpowszechnianie na platformach internetowych materiałów pogłębiających podziały – to fragment oświadczenia KE ws. postępów w zwalczaniu dezinformacji i główne wnioski z wyborów europejskich. Informacje te będą punktem wyjścia dla dyskusji przywódców UE podczas Rady Europejskiej 20-21 czerwca.

Źródło: @Komisja Europejska

RODO? Wiem!

Rok po wprowadzeniu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych Komisja Europejska publikuje wyniki badania Eurobarometr na temat RODO. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach, swoich prawach i istnieniu krajowych organów ochrony danych, do których mogą zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia ich praw.

Źródło: @Komisja Europejska

Budżetowe przyspieszenie

– Gra toczy się o wysoką stawkę, ale z odwagą i wolą polityczną mamy szansę na osiągnięcie porozumienia do jesieni – mówi szef KE Jean-Claude Juncker apelując do przyśpieszenia prac nad budżetem UE na lata 2021–2027. Już 20 i 21 czerwca przywódcy krajów wspólnoty przyjadą do Brukseli na ostatnią w tym półroczu Radę Europejską. Założenia budżetowe obejmują m.in. uproszczoną i bardziej przejrzystą strukturę oraz większą elastyczność.

Źródło: @Komisja Europejska

Brexit bez porozumienia – stan przygotowań

Trwające od półtora roku przygotowania na tzw. brexit bez porozumienia są adekwatne do dynamiki sytuacji – oceniła Komisja Europejska. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Wielka Brytania ma opuścić struktury wspólnoty europejskiej do 31 października br. Jednak niepewna sytuacja polityczna na wyspach zmusza UE do przygotowania scenariuszy na każdą ewentualność.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Europejski Urząd ds. Pracy w Bratysławie

Państwa członkowskie UE postanowiły, że siedziba Europejskiego Urzędu ds. Pracy będzie mieścić się w Bratysławie. Nowy urząd będzie zapewniał, aby unijne przepisy o mobilności pracowników były egzekwowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny. – Od początku mojej kadencji sprawiedliwa mobilność pracowników była dla mnie sprawą najwyższej wagi – powiedziała komisarz Marianne Thyssen.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Integracja gospodarcza i walutowa

Przed szczytem państw strefy euro (21 czerwca) Komisja Europejska podsumowuje postępy w pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej od czasu publikacji tzw. sprawozdania pięciu przewodniczących. – Wiele osiągnięto, ale wiele pozostaje wciąż do zrobienia. Chodzi o zachowanie stabilności i odporności naszych gospodarek oraz o to, by Europa była zdolna pokierować swoją przyszłością – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Źródło: @Komisja Europejska

Jak naprawiać strefę euro? – część druga

W dyskusji o pożądanych kierunkach reform w strefie euro głos zabrali niedawno ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jako remedium na kolejne kryzysy proponują oni m.in. odkładanie kwot z budżetów narodowych aby stworzyć rezerwę na gorsze czasy. W nowym artykule z cyklu „Europa okiem eksperta” Janusz Jankowiak* analizuje takie rozwiązanie, które stanowiłoby alternatywę dla istniejących już form współpracy.

Źródło: @Komisja Europejska