Pomoc prawna w całej UE

W życie wchodzi dyrektywa w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci. To ostatnia z sześciu dyrektyw gwarantujących obywatelom w całej UE prawa procesowe, dzięki której mogą oni korzystać w pełni z przysługujących im praw. – Każdego roku 9 mln osób w Europie jest w zaangażowanych w postępowania karne – przypomina pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Źródło: @Komisja Europejska

Uwaga! 11 i 12 czerwca 2019 r. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim pracują krócej

W związku z wysokimi temperaturami i prognozowanymi upałami, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku będą pracować krócej:

11 czerwca 2019 r. do 15.00;
12 czerwca 2019 r. do 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Źródło: @Fundusze Europejskie

UE-Chiny: 100 pod ochroną

Polska Wódka będzie chroniona w Chinach. UE i Chiny zakończyły negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Przełomowe porozumienie ma przynieść obu stronom wzajemne korzyści handlowe i zwiększyć popyt na produkty wysokiej jakości.

Źródło: @Komisja Europejska

Polityka przemysłowa przyszłości

Pojazdy autonomiczne, technologie wodorowe, e-zdrowie, internet rzeczy, gospodarka niskoemisyjna oraz cyberbezpieczeństwo – obszary, w jakich – zdaniem grupy ekspertów – Unia Europejska powinna postawić na rozwój w przyszłości. – Nasz jednolity rynek to wyjątkowa szansa konkurowania na skalę światową dla naszego przemysłu – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Źródło: @Komisja Europejska

Jaka Grupa Wyszehradzka w jakiej Unii?

Różne wizje przyszłości UE były tematem dyskusji o tezach raportu Nowej Konfederacji pt. „Grupa Wyszehradzka i Unia. Polityka europejska w programach głównych sił politycznych w Grupie Wyszehradzkiej”. Wskazywano m.in. na odtwarzanie się podziałów na osi Północ-Południe oraz Wschód-Zachód oraz wspólne interesy polityczno-gospodarcze państw V4.

Źródło: @Komisja Europejska