Zmieniliśmy termin naboru wniosków do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w Programie Regionalnym Województwa Opolskiego

Nastapiła zmiana terminu naboru w działaniu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO). Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO nie było możliwe…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Zmieniliśmy termin naboru wniosków do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w Programie Regionalnym Województwa Opolskiego

Nastapiła zmiana terminu naboru w działaniu 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego (RPO WO). Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO, nie było możliwe przeprowadzenie tego konkursu w lipcu 2019 r.
Nowy termin…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Wspólnota superkomputerów

Osiem krajów członkowskich UE stworzy pierwsze ośrodki obliczeń superkomputerowych. Będą one wspierać naukowców, przemysł i firmy w opracowywaniu nowych zastosowań w wielu dziedzinach – od tworzenia leków i nowych materiałów po walkę ze zmianą klimatu. Centra obliczeniowe powstaną w Hiszpanii, Włoszech, Finlandii, Portugalii, Czechach, Słowenii, Bułgarii i Luksemburgu.

Źródło: @Komisja Europejska