O suwerenności narodowej i europejskiej

Czy Europa ma swoją suwerenność? Jeśli się przysłuchać polskiej debacie na ten temat, to można odnieść wrażenie, że prezydent Francji Emmanuel Macron jest jedynym przywódcą na kontynencie, który o niej mówi. W nowym artykule z cyklu „Europa okiem eksperta” Piotr Maciej Kaczyński* zastanawia się, czy suwerenność europejska rzeczywiście może być postrzegana jako zagrożenie dla państw narodowych.

Źródło: @Komisja Europejska

Luka VAT nadal ogromna

Polska jest w czołówce państw UE, które znacząco poprawiły swoje wynik w walce z tzw. luką VAT – ocenia KE. Jednak najnowszy raport wykazuje, że państwa Unii straciły w 2017 r. 137 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej. Luka – czyli całkowita różnica między oczekiwanymi dochodami a kwotą faktycznie pobraną – nieznacznie spadła, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Źródło: @Komisja Europejska