SUCCESSIBILITY – zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania.

7 kwietnia 2019 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w działaniu 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO…

Źródło: @Fundusze Europejskie