SUCCESSIBILITY – zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus. Informacja o projekcie pozakonkursowym wybranym do dofinansowania.

7 kwietnia 2019 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w działaniu 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Różni. Równi. Europejscy!

Sport jest wspaniały, bo mimo różnic łączy ludzi. Nie liczy się pochodzenie, kolor skóry czy religia. Wszyscy sportowcy mają ten sam cel: zwyciężyć! – mówił do uczestników II Integracyjnego Turnieju zapaśniczego wicemistrz olimpijski Andrzej Supron. W zawodach, które odbyły się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii wzięło udział blisko 100 zawodników różnej narodowości z sześciu klubów sportowych.

Źródło: @Komisja Europejska

Karta praw podstawowych – 10 lat później

Po 10 latach od przyjęcia Karta praw podstawowych spełnia pokładane w niej nadzieje. Stanowi fundament Unii wartości i określa nasze prawa, wolności i zasady – ocenia pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Jednak z badania Eurobarometru wynika, że nadal jedynie czterech na 10 obywateli wspólnoty słyszało o Karcie, a zaledwie co dziesiąty wie, czym ona jest.

Źródło: @Komisja Europejska

Ostatni budżet Junckera

Konkurencyjna gospodarka, edukacja i zatrudnienie młodych ludzi, wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE oraz poza nią, reagowanie na zmiany klimatyczne – to priorytetowe obszary, na których skupia się KE prezentując propozycję budżetu na 2020 r. – Jest to ostatni budżet proponowany przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera – przypomniał komisarz Günther H. Oettinger.

Źródło: @Komisja Europejska

Wiosenny pakiet dla gospodarki

Polska gospodarka doświadcza szybkiego wzrostu, rekordowo niskiego bezrobocia, skutecznie uszczelnia system podatkowy, jednak wbrew trendom demograficznymi utrzymuje zbyt niski wiek przejścia na emeryturę – ocenia KE. Przedstawiła ona zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r., w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy.

Źródło: @Komisja Europejska