Inicjatywy obywateli Europy

Kolejne cztery inicjatywy obywateli zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską. Dotyczą one polityki klimatycznej, spójności, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz etykietowania produktów spożywczych. Jednocześnie KE odrzuciła inicjatywę dotyczącą ewentualnego zaprzestanie handlu z izraelskimi osiedlami na terytoriach palestyńskich. Uznano, że jest ona prawnie niedopuszczalna.

Źródło: @Komisja Europejska

Europa przyszłości, przyszłość Europy

Europa bezpieczna, konkurencyjna, sprawiedliwa, zrównoważona i wpływowa na świecie – Komisja Europejska zaprezentowała polityczne priorytety dla wspólnoty na kolejne 5 lat. – Aby Europa mogła prosperować, państwa członkowskie muszą działać wspólnie – powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker. Priorytety będą dyskutowane podczas szczytu przywódców państw wspólnoty w Sybinie.

Źródło: @Komisja Europejska