Zielone światło dla InvestEU

Program InvestEU, który ma zwiększyć inwestycje w Europie, powinien być kontynuowany w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 – uznał Parlament Europejski. – W ciągu najbliższych dziesięciu lat program ten umożliwi uruchomienie co najmniej 650 mld euro na inwestycje w przyszłość Europy, w jej gospodarkę i jej obywateli – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker.

Źródło: @Komisja Europejska