Europa w cieniu supermocarstw?

O narastającej rywalizacji USA i Chin oraz znaczeniu Europy w kształtującym się nowym ładzie międzynarodowym dyskutowali uczestnicy spotkania „Pomiędzy supermocarstwami. Europa wobec rywalizacji amerykańsko-chińskiej”. – Europa stoi przed wyzwaniem stworzenia spójnej polityki zagranicznej i obronnej, otwarcia się na power politics – mówił Jan Techau z German Marshall Fund.

Źródło: @Komisja Europejska