Europa bez barier

W Europie żyje ponad 80 milionów osób z niepełnosprawnościami. Wkrótce uzyskają oni lepszy dostęp do produktów i usług takich jak telefony, komputery, e-książki i handel elektroniczny – pisze komisarz Marianne Thyssen z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Przypomina, że w 2018 r. w UE udało się wdrożyć europejski akt w sprawie dostępności.

Źródło: @Komisja Europejska

500 mln euro dla Ukrainy

KE zatwierdziła w imieniu Unii Europejskiej wypłatę pierwszych 500 mln euro w ramach nowego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Oznacza to, że łączna kwota pomocy przyznanej Ukrainie przez UE od 2014 r. osiągnie 3,3 mld euro. Żaden inny kraj spoza UE nie otrzymał jeszcze tak dużego wsparcia. – Ukraina stoi w obliczu nowej agresji ze strony Rosji i potrzebują solidarności ze strony partnerów międzynarodowych – powiedział komisarz Valdis Dombrovskis.

Źródło: @Komisja Europejska

Kongres 590: Polska na tle w gospodarki Europy

Jasionka koło Rzeszowa już po raz trzeci była gospodarzem Kongresu 590. Tegoroczne sesje dyskusyjne poświęcone były takim zagadnieniom jak inwestycje, MŚP, energetyka i polityka środowiskowa. Sporo czasu poświęcono również tematom europejskim jak brexit, przyszłość polityki spójności, wspólny rynek cyfrowy oraz nowa perspektywa budżetowa.

Źródło: @Komisja Europejska

DiscoverEU: ruszaj poznawać Europę!

Wystartowała druga edycja konkursu Komisji Europejskiej DiscoverEU. Do wtorku 11 grudnia do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego osiemnastolatkowie mogą ubiegać się o bilet na podróż po Europie. Skorzystają z niego przyszłym roku, w okresie od połowy kwietnia do końca października. W tegorocznej, inauguracyjnej edycji konkursu szansę na podróż otrzymało 15 tys. młodych ludzi.

Źródło: @Komisja Europejska

Europa neutralna dla klimatu

Nie możemy bezpiecznie żyć na naszej planecie, jeśli jej klimat wymyka się nam spod kontroli. Nie oznacza to jednak, że aby ograniczyć emisje, musimy obniżyć standard życia Europejczyków – mówi wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič. Komisja Europejska przyjęła długoterminową wizję strategiczną dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r.

Źródło: @Komisja Europejska

Obcokrajowcy na polskim rynku pracy

Polityka zatrudnienia nie może funkcjonować w oderwaniu od kompleksowego systemu integracji. Wsparcie w nauce miejscowego języka jest istotnym elementem przygotowania migrantów do wejścia na rynek pracy – to wnioski z seminarium zorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce oraz Przedstawicielstwo UNHCR. Wzieli w nim udział reprezentanci organizacji rządowych, NGOs oraz przedsiębiorców.

Źródło: @Komisja Europejska

Inwestycje prawie bez ryzyka

Unia rynków kapitałowych ma zwiększyć dostęp do finansowania dla MŚP oraz podnieść możliwości inwestycyjne w Europie – mówi wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. Przed grudniowym szczytem KE informuje o postępach poczynionych w ograniczaniu ryzyka w unii bankowej i jednocześnie apeluje do krajów członkowskich o szybsze postępy w zakresie tworzenia unii rynków kapitałowych.

Źródło: @Komisja Europejska