Cła i podatki bez luk

– Ochrona obszaru celnego UE i wdrożenie wspólnych zasad w sprawie opodatkowania wymagają ścisłej współpracy. Nowe programy „Cła” i „Fiscalis” przyczynią się do urzeczywistnienia tych celów – deklaruje komisarz Pierre Moscovici. KE proponuje środki zmierzające do pogłębienia współpracy celnej i podatkowej państw członkowskich podczas realizacji budżetu UE na lata 2021–2027.

Źródło: @Komisja Europejska