Prawa i wartości w UE

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę Powszechnej deklaracji praw człowieka. To dobra okazja, by przywołać, że prawa podstawowe, demokracja i zasada praworządności to trzy filary stanowiące podwaliny UE – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, nawiązując do publikacji rocznego sprawozdania ze stosowania w Unii Europejskiej Karty praw podstawowych.

Źródło: @Komisja Europejska

Łącząc Europę na nową dekadzie

W nadchodzącej dekadzie o niemal 50 proc. wzrośnie finansowanie inwestycji w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej (30,6 mld euro), energetycznej (8,7 mld euro) i cyfrowej (3 mld euro). Komisja Europejska proponuje kontynuację instrumentu „Łącząc Europę”. W jego ramach realizowany jest m.in. projekt Rail Baltica, mający połączyć pięć milionów ludzi w regionie Morza Bałtyckiego.

Źródło: @Komisja Europejska

InvestEU – nowe szanse na finansowanie

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje utworzenie programu InvestEU, który pod jedną marką łączy całe finansowanie z budżetu UE w formie pożyczek i gwarancji. – Upraszczamy, uzyskujemy więcej mniejszym nakładem środków oraz kładziemy większy nacisk na inwestycje społeczne – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

Źródło: @Komisja Europejska

Cyfrowa Europa

– Będziemy inwestować w najistotniejsze strategiczne zdolności cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, wysokowydajne systemy obliczeniowe i cyberbezpieczeństwo – mówi komisarz Marija Gabriel proponując uruchomienie pierwszego w historii UE programu „Cyfrowa Europa”. Ma on dysponować budżetem 9,2 mld euro, które pomogą w realizacji projektów dotyczących cyfryzacji.

Źródło: @Komisja Europejska

Kosmiczna przyszłość Europy

16 mld euro – tyle w przyszłym budżecie UE ma być przeznaczonych realizację programu kosmicznego łączącego istniejące i nowe inicjatywy w tym obszarze. – Będziemy utrzymywać i modernizować Galileo i Copernicus, upowszechniać korzystanie z danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, promować sektor „NewSpace” oraz zwiększać bezpieczeństwo – zapowiada komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Źródło: @Komisja Europejska

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego – czerwiec i lipiec 2018 roku

Poniżej publikujemy harmonogram szkoleń na czerwiec i lipiec 2018 roku dla obecnych i potencjalnych beneficjentów Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ). Jednocześnie informujemy, że terminy szkoleń mogą ulec zmianie, o czym poinformujemy na stronie internetowej…

Źródło: @Fundusze Europejskie