Z Widokiem na prawa socjalne w UE

Europejski Filar Praw Socjalnych był tematem kolejnej debaty z cyklu „Z Widokiem na Europę”. Zaproszeni eksperci rozmawiali na temat inicjatywy, która daje obywatelom UE nowe prawa w zakresie zatrudnienia, warunków pracy, ochrony socjalnej i integracji społecznej. Organizatorem wydarzenia było Przedstawicielstwo Regionalne KE oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Źródło: @Komisja Europejska