Unia pomaga solidarnie

Na 12,2 mln euro z Funduszu Solidarności UE może liczyć Polska w ramach pomocy w likwidowaniu zniszczeń spowodowanych burzami i ulewnymi deszczami w sierpniu 2017 r. Wsparcie otrzymają również Grecja, Litwa i Bułgaria, które w ubiegłym roku także doświadczyły klęsk żywiołowych. – Solidarność jest jedną z podstawowych zasad naszej Unii – powiedziała komisarz Corina Crețu.

Źródło: @Komisja Europejska

Kreatywne podejście do kultury

Mamy wielkie ambicje, jeśli chodzi o kulturę, a skuteczna Kreatywna Europa pomoże nam te ambicje zrealizować – mówi komisarz Tibor Navracsics prezentując budżetowe plany wobec sektorów: kultury i kreatywnego. Powstanie m.in. internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. Artyści będą mogli liczyć na wsparcie np. przy promowaniu swoich dzieł.

Źródło: @Komisja Europejska

Erasmus dwa razy większy

Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program Erasmus w nowej perspektywie finansowej UE. Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób – to trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Promowane będą perspektywiczne dziedziny nauk jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja.

Źródło: @Komisja Europejska

Fundusze na nową dekadę

Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” UE – to nowy element na mapie funduszy europejskich, jakie będą dostępne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie dysponował budżetem w wysokości 101,2 mld euro. – Propozycje KE są odpowiedziami na podstawowe pytania: jakiej UE chcemy, jak ją będziemy kształtować i jak za nią zapłacimy? – mówi wiceprzewodniczący Jyrki Katainen.

Źródło: @Komisja Europejska

Papierosy wciąż groźne

Jestem bardzo zaniepokojony tym, że od 2014 roku. wskaźnik palenia w UE utrzymuje się na niezmienionym poziomie – 26 proc. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że odsetek palaczy wśród osób młodych wzrósł do 29 proc. – powiedział z okazji Światowego Dnia bez Papierosa komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

Źródło: @Komisja Europejska

Korupcja bez szans

181 mln euro na rzecz skuteczniejszego zwalczania nadużyć finansowych – to propozycja Komisji Europejskiej w odniesieniu do następnego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027. Chodzi o wsparcie wysiłków państw członkowskich w zwalczaniu korupcji i innych nieprawidłowości mających wpływ na finanse Unii Europejskiej. Programem będzie zarządzać Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Źródło: @Komisja Europejska