Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – projekt Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego)

26 kwietnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty projektu Smart Blue Regions pt. „Łańcuch Dostaw Morskiej Energetyki Wiatrowej – przyszłe perspektywy dla technologii i współpracy”. Organizatorami spotkania byli GSG Towers Sp. z o.o., Stowarzyszenie Pomorskie w UE oraz Instytut Morski w…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Przejrzyste platformy internetowe

Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniającym małym przedsiębiorstwom bezpieczny dostęp do sieci. – Chcemy uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku cyfrowego wskutek mozaiki przepisów krajowych – tłumaczy komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Źródło: @Komisja Europejska

Debata oksfordzka o Ukrainie

Czy Unia Europejska powinna bardziej zaangażować się w rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy? – to temat, z jakim musieli zmierzyć się uczestnicy Finału Europejskich Debat Oksfordzkich, który odbył się w Lublinie. Projekt „Team Europe & the art of debate” organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z sieciami Team Europe (TE) oraz Centrami Dokumentacji Europejskiej (CDE).

Źródło: @Komisja Europejska

Chrońcie dzieci, szczepcie je!

Dzięki szczepieniom można co roku ocalić od 1 do 3 mln ludzi na świecie. Jednocześnie z powodu niewystarczającego stanu zaszczepienia w kilku krajach UE występują niespotykane wcześniej ogniska odry. Dlatego KE apeluje o ściślejszą współpracę przeciwko chorobom, którym można zapobiegać. – Szczepienia są wciąż jedną z najbardziej skutecznych metod stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego – przypomina komisarz Vytenis Andriukaitis.

Źródło: @Komisja Europejska

Dezinformacja uderza w demokrację

Ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – to odpowiedź Komisji Europejskiej na coraz częstsze przypadki wprowadzania obywateli w błąd w celu uzyskania korzyści np. politycznych. KE zamierza też wspierać rzetelne dziennikarstwo oraz promować umiejętności korzystania z mediów. W ostatnim badaniu Eurobarometru 83 proc. respondentów stwierdziło, że fałszywe informacje stanowią zagrożenie dla demokracji.

Źródło: @Komisja Europejska