Polityka regionalna Unii na Dialogu w Kielcach

O przyszłości unijnego budżetu i polityki spójności, finansowaniu polityki regionalnej po roku 2020 oraz ofercie Unii Europejskiej dla młodych ludzi można było porozmawiać z Dyrektorem Generalnym DG REGIO Markiem Lemaître podczas dwóch Dialogów Obywatelskich w Kielcach. Spotkania z samorządowcami i z młodzieżą z regionu świętokrzyskiego, które odbyły się 6 marca na terenie Targów Kielce oraz w Filharmonii Świętokrzyskiej, zgromadziły w sumie ponad 400 osób. W wydarzeniu wziął udział również m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

Źródło: @Komisja Europejska

Gospodarka pod lupą

Komisja Europejska opublikowała dziś swoją roczną analizę sytuacji gospodarczej i społecznej w poszczególnych państwach członkowskich, uwzględniającą ocenę postępów w realizacji zaleceń krajowych oraz ocenę ewentualnych zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Źródło: @Komisja Europejska

Szukasz sposobu na rozwój lub unowocześnienie oferty swojej firmy? Sprawdź marcową ofertę naborów z Funduszy Europejskich

Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, aby odnosić sukces w biznesie potrzebujesz stałego rozwoju. Ten wymaga  inwestycji i pieniędzy na ich sfinansowanie. Kapitał możesz pozyskać w formie unijnej dotacji lub pożyczki. W marcu otwiera się 51 nowych konkursów na środki z Funduszy…

Źródło: @Fundusze Europejskie