Bezpieczne chemikalia

W ciągu ostatnich dziesięciu lat podstawowy zbiór unijnych przepisów dotyczących chemikaliów („rozporządzenie REACH”) znacznie zwiększył ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska oraz przyczynił się do propagowania rozwiązań alternatywnych dla badań na zwierzętach. Komisja proponuje teraz kolejne działania, aby jeszcze bardziej ułatwić wdrażanie tych przepisów.

Źródło: @Komisja Europejska

Lepsza sieć połączeń

788 mln euro z Funduszu Spójności zainwestowane zostanie w trzy duże projekty infrastruktury drogowej w Polsce, które przyczynią się do zwiększenia spójności terytorialnej kraju, lecz także do poprawy połączeń z Niemcami i innymi krajami Europy Zachodniej oraz z sąsiednimi krajami na wschodzie.

Źródło: @Komisja Europejska