82 wnioskodawców konkuruje o dotacje z programu Polska – Słowacja na wsparcie transgranicznego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

10 listopada 2017 r. zakończył się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów regularnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Tematem naboru była ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Prawda i fałsz w internecie

Prawda i fałsz w internecieMusimy zapewnić obywatelom narzędzia, dzięki którym będą w stanie zidentyfikować fałszywe informacje – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans ogłaszając konsultacje społeczne na temat dezinformacji w internecie. Powstanie również grupa ekspertów, która ma m.in. ocenić zakres zjawiska dezinformacji, pokazać jego międzynarodowy wymiar oraz przedstawić zalecenia.
Źródło: @Komisja Europejska