Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców – nowy konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART…

Źródło: @Fundusze Europejskie