Konkurs 2017 CEF Transport SESAR – nabór wniosków na projekty z sektora transportu wdrażające Single European Sky ATM Research

6 października 2017 r. Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci ogłosiła konkurs 2017 CEF Transport SESAR. Łączne dofinansowanie przewidziane w ramach konkursu wynosi 290 mln euro i dotyczy wyłącznie wniosków o dofinansowanie składanych w ramach priorytetu…

Źródło: @Fundusze Europejskie