Zielone światło Parlamentu dla ustanowienia Prokuratury Generalnej by chronić europejskie fundusze przed oszustami

paragraf

  • Prokurator połączy europejskie i krajowe działania w zakresie egzekwowania prawa
  • Jego jurysdykcja będzie wyłączna i ogólnoeuropejska
  • Do tej pory tylko organy krajowe mogły ścigać nadużycia poczynione ze szkodą dla budżetu UE

Europejska Prokuratura Generalna (EPG) będzie odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń, ściganie i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii.
Źródło : © European Union, 2017 – EP