W listopadzie aż 190 możliwości finansowego wsparcia dla Twoich pomysłów i rozwoju działalności! Sprawdź ofertę Funduszy Europejskich!

W listopadzie szansę na pozyskanie pieniędzy unijnych mają szczególnie przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe….

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych (1)

Stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 pkt 6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju przekazuje minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej do zastosowania przez…

Źródło: @Fundusze Europejskie

EFNI 2017 – świat, Europa i gospodarka

EFNI 2017 - świat, Europa i gospodarkaEuropejskie Forum Nowych Idei (EFNI), zorganizowane już po raz siódmy w Sopocie w dniach 27-29 września przez Konfederację Pracodawców „Lewiatan” we współpracy z Business Europe i innymi partnerami, koncentrowało się wokół trzech tematów: świat, Europa i gospodarka. Konferencję otworzył wykład Normana Daviesa, na zakończenie zaś swą wizją przyszłości świata podzielił się George Friedman.
Źródło: @Komisja Europejska

Europa w globalnym świecie

Marek PrawdaKilkadziesiąt osób wzięło udział w Dialogu Obywatelskim „Europa w globalnym świecie” z dyrektorem Przedstawicielstwa KE w Polsce Markiem Prawdą. Spotkanie było częścią konferencji „Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej”, która w czwartek 26 października odbywała się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Źródło: @Komisja Europejska

7. międzynarodowa konferencja poświęcona ewaluacji i monitoringowi „Kultura wiedzy na podstawie ewaluacji, audytu i monitoringu”

W dniach 19-20 października 2017 r. w Budapeszcie odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji poświęconej ewaluacji i monitoringowi „Kultura wiedzy na podstawie ewaluacji, audytu i monitoringu”.

W trakcie dwudniowej konferencji poruszane były tematy związane z rolą ewaluacji w…

Źródło: @Fundusze Europejskie

7. międzynarodowa konferencja poświęcona ewaluacji i monitoringowi "Kultura wiedzy na podstawie ewaluacji, audytu i monitoringu"

W dniach 19-20 października 2017 r. w Budapeszcie odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji poświęconej ewaluacji i monitoringowi „Kultura wiedzy na podstawie ewaluacji, audytu i monitoringu”.

W trakcie dwudniowej konferencji poruszane były tematy związane z rolą ewaluacji w…

Źródło: @Fundusze Europejskie