Projekt zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych do znowelizowanej wersji Umowy Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze adaptacyjności.
Uwagi do zmian zaproponowanych w wytycznych wraz z uzasadnieniem…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Luka w VAT: 152 mld euro strat

Luka w VAT: 152 mld euro stratWedług nowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską szacuje się, że kraje UE straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld euro dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT). – Zaproponujemy modernizację przepisów VAT od sprzedaży transgranicznej. Ta reforma pomoże zredukować oszustwa o 80 proc. – zapowiada komisarz Pierre Moscovici.
Źródło: @Komisja Europejska

LIFE tworzy lepszy klimat

LIFE tworzy lepszy klimatTrzy projekty z Polski – w tym jeden obejmujący ochroną siedliska ptaków wodnych w Dolinie Górnej Wisły – otrzymają w sumie ponad 7 mln euro dofinansowania. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości 222 mln euro z budżetu UE, którego celem jest wspieranie Europy na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu – LIFE.

Źródło: @Komisja Europejska

Internet bez nienawiści

Internet bez nienawiściPraworządność obowiązuje w równym stopniu w internecie, jak i w świecie realnym – mówi komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourová. Komisja Europejska przedstawia wytyczne i zasady, które mają pomóc skuteczniej walczyć z nielegalnymi treściami w sieci nawołującymi do nienawiści, przemocy i terroryzmu. Kodeks postępowania został uzgodniony z przedstawicielami Facebooka, Twittera, Google’a i Microsoftu.

Źródło: @Komisja Europejska

Budżet 2016 rozliczony

Budżet 2016 rozliczonyEuropejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziesiąty z kolei wydał pozytywną opinię na temat rocznego sprawozdania finansowego UE. Uznano, że przedstawia ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. Trybunał wykrył mniej błędów we wszystkich obszarach wydatków niż w przeszłości, a ostateczny ogólny poziom błędu za 2016 r. jest znacznie niższy niż w roku poprzednim.
Źródło: @Komisja Europejska