Mleko, owoce i warzywa w szkołach Unii

Od 1 sierpnia wchodzi w życie nowy program dostarczania owoców, warzyw i mleka do szkół. Dzięki temu jego realizacja w całej Unii będzie możliwa już od pierwszego dnia roku szkolnego 2017/2018. Celem programu jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Będzie on obejmował rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także plan edukacyjny.
Źródło: @Komisja Europejska

KE: ustawa o sądach niezgodna z prawem UE

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw w piątek 28 lipca br. ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Władze polskie mają miesiąc na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia.
Źródło: @Komisja Europejska

Prowadzisz firmę i współpracujesz z innymi przedsiębiorcami? Masz szansę na dotację z programu Polska Wschodnia

Współpraca z innymi firmami to chleb powszedni wielu przedsiębiorców. Często w jej toku powstają pomysły na wspólne projekty. Decyzję o zrealizowaniu takiego pomysłu mogą ułatwić miliony złotych dofinansowania z poddziałania 1.3.2 Programu Polska Wschodnia. Do końca sierpnia br….

Źródło: @Fundusze Europejskie

Pomoc dla uchodźców w Grecji

209 mln euro – tyle przeznaczy KE na nową serię projektów wsparcia dla uchodźców w Grecji. Przewidują one m.in. wynajem lokali dla 30 tys. osób oraz dystrybuowanie pomocy na żywność i leki przy pomocy specjalnej karty płatniczej. – Te projekty mają pomóc uchodźcom przenieść się z obozów do mieszkań i rozpocząć zwyczajne życie – mówił komisarz Christos Stylianides.

Źródło: @Komisja Europejska

Przegląd bezpieczeństwa UE

UE wspiera działania związane ze zwalczaniem finansowania terroryzmu i ochroną Europejczyków w sieci. Dąży również do zablokowania finansowania terrorystów poprzez nielegalny handel dobrami kultury oraz poprawy interoperacyjności systemów informacyjnych UE. Inicjatywy te zostały podkreślone w opublikowanym właśnie 9. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa.

Źródło: @Komisja Europejska

Timmermans o polskich sądach

W związku z kierunkiem reformy sądownictwa Komisja Europejska wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwnym razie KE jest gotowa odwołać się do artykułu 7 ust. 1 Traktatu Lizbońskiego, który przewiduje – w przypadku zagrożenia praworządności – zawieszenie niektórych praw państwa członkowskiego.
Źródło: @Komisja Europejska