Komunikat w sprawie udostępnienia na platformie dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój szkolenia specjalistycznego dotyczącego obszaru Adaptacyjność

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z dniem 4 maja 2017 r. udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) drugie z cyklu szkoleń z obszaru krajowych polityk wspieranych ze środków EFS. Szkolenie to dotyczy Adaptacyjności –…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Artykuł – Posłowie chcą minimalnych wymogów dla prywatnych firm ochroniarskich

Informacje ogólne : W ślad za cięciami budżetowymi i rosnącą liczbą zadań wojskowych i cywilnych Unia Europejska i jej państwa członkowskie coraz częściej korzystają ze wsparcia usług prywatnych firm ochroniarskich (w tym wojskowych). Posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony chcą, by przedsiębiorstwa te spełniały minimalne wymagania, a ich personel podlegał kontrolom. Poza tym zdaniem posłów firmy te nie powinny być angażowane w wykonywanie np. zadań bojowych.
Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

Artykuł – Infografika: a czy Ty uczestniczysz w ekonomii dzielenia się?

Posiedzenie plenarne : Uber, BlaBlaCar, Deliveroo, Airbnb… – rośnie popularność platform online, które łączą usługodawców z konsumentami. W 2015 r. całkowita wartość transakcji dokonanych za pomocą tych platform w czterech głównych sektorach przekroczyła 28 mld euro – to niemal dwa razy tyle, co rok wcześniej. W środę, 3 maja, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przyjęła sprawozdanie poświęcone korzyściom i wyzwaniom wynikającym z tzw. ekonomii dzielenia się.

Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

Artykuł – Poseł Jaromír Štětina: “Wolność prasy jest kluczowym warunkiem demokracji”

Informacje ogólne : “Gdy kończy się wolność prasy, kończy się demokracja. Widzieliśmy to już w przeszłości” – mówi poseł Jaromír Štětina (EPL, CZ), były dziennikarz, który stracił pracę po tym, jak w 1968 roku wojska Układu Warszawskiego interweniowały w Czechosłowacji, tłumiąc Praską Wiosnę. Oto jego historia.
Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

Cenna woda w mieście

Woda jest niezastąpionym zasobem dla całego społeczeństwa, ale jest to zasób odnawialny, tylko jeżeli będziemy dobrze nim gospodarować – mówił komisarz Karmenu Vella prezentując „Atlas miejskich zasobów wodnych w Europie”. To pierwsza publikacja tego typu, która przedstawia, w jaki sposób różne warianty gospodarki wodnej, a także gospodarowanie odpadami, zmiana klimatu czy preferencje żywieniowe wpływają na wykorzystywanie wody w miastach.

Źródło: @Komisja Europejska