KE wskazuje na błędy

Brak analizy rynków telekomunikacyjnych oraz niepełna transpozycja przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy tankowania gazu ziemnego i wodoru) – to zastrzeżenia dotyczące Polski, jakie znalazły się w październikowym pakiecie postępowań KE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

Źródło: @Komisja Europejska

Amazon ma oddać 250 mln euro

 

Luksemburg przyznał spółce Amazon nienależne korzyści podatkowe na kwotę ok. 250 mln euro, co jest niezgodne z zasadami pomocy państwa. Według Komisji Europejskiej, pozwoliło to Amazonowi płacić znacznie niższe podatki niż inne przedsiębiorstwa. Zgodnie z zaleceniem KE, Luksemburg musi teraz odzyskać niezgodną z prawem pomoc.

 

Źródło: @Komisja Europejska

Zamówienia publiczne w parze z inwestycjami

Szybsze procedury oparte na technologiach cyfrowych, pomoc w wypełnienie wymogów prawnych – KE proponuje usprawnienie systemu zamówień publicznych. Co roku administracje w Europie wydają 2 biliony euro na zakup usług i towarów. – To kwestia szczególnie istotna do Polski, gdzie odsetek małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w przetargach jest ciągle zbyt niski – mówi komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Źródło: @Komisja Europejska

Tablica sprawiedliwości

Skraca się czas rozstrzygnięć sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, powoli poprawia się także postrzeganie niezależności sądów – wynika z najnowszej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości opublikowanej przez KE. – Niezależny i sprawny system wymiaru sprawiedliwości jest podstawowym filarem każdej demokracji – przypomina komisarz Vĕra Jourová.
Źródło: @Komisja Europejska