Komunikat prasowy – Emisje spalin samochodowych: Parlament zaleca wzmocnienie kontroli

Posiedzenie plenarne : Od dziesięciu lat Komisja i państwa UE wiedziały, że rzeczywisty poziom emisji tlenków azotu w pojazdach z silnikami diesla był znacznie wyższy niż wykazywany w testach laboratoryjnych. Parlament przyjął we wtorek zalecania szybkiego udoskonalenie testów. W osobnym głosowaniu posłowie zmienili też zasady homologacji pojazdów silnikowych tak, aby testowanie pod katem ochrony środowiska i bezpieczeństwa było bardziej niezależne, a nadzór nad już użytkowanymi samochodami bardziej rygorystyczny.

Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

Artykuł – Brexit: Gwarancje praw dla obywateli priorytetem posłów

Posiedzenie plenarne : Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo wkrótce rozpoczną negocjacje w sprawie umowy, która określi warunki jego wystąpienia ze Wspólnoty. Porozumienie, którą wypracują, będzie musiało zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski. Jutro odbędzie się debata plenarna i głosowanie nad priorytetami Parlamentu w kwestii Brexitu – najważniejszy z nich to zagwarantowanie interesów obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa. Z naszego wideo dowiesz się o korzyściach z bycia obywatelem Unii Europejskiej.

Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

Europa Nostra 2017: nagroda dla POLIN

Polski program edukacyjny Żydowskie dziedzictwo kulturowe otrzymał Nagrodę Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, przy udziale tzw. funduszy norweskich. – Szczególnie teraz, gdy Europa staje w obliczu wielu społecznych wyzwań, kultura odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu świadomości naszej wspólnej historii – mówił komisarz Tibor Navracsics.

Źródło: @Komisja Europejska

Bezpieczniejsze wyroby medyczne

Nasze starania o wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli wyrobów medycznych na unijnym rynku doszły do skutku – powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. Rozporządzenia wprowadzają szereg ulepszeń w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro. Zaostrzone zostaną także wymogi dotyczące badań klinicznych oraz kontroli podmiotów zatwierdzających wprowadzanie do obrotu.

Źródło: @Komisja Europejska

Twoja Europa – Twoje zdanie!

Zmniejszenie ilości odpadów spożywczych, walka z nacjonalizmem, zwiększenie zainteresowania zagadnieniami politycznymi w Europie poprzez wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych – to niektóre zalecenia, jakie uczestnicy młodzieżowej sesji plenarnej „Twoja Europa – Twoje zdanie!” skierowali do decydentów politycznych. 30 marca w Brukseli Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) gościł stu utalentowanych uczniów z 33 szkół z UE28 oraz z 5 krajów kandydujących.

Źródło: @Komisja Europejska