Komunikat prasowy – Plany Węgier i Polski powinny zostać zatwierdzone tylko w przypadku rozwiania obaw

PE120W debacie z komisarzem Gentilonim na temat węgierskich i polskich planów naprawy, posłowie wezwali do większej przejrzystości, aby zapewnić odpowiednią alokację środków.
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Źródło : © European Union, 2021 – EP

Komentowanie zamknięte.