Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 – stan na 19 grudnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 96 365 inwestycji o łącznej wartości 548,3 mld zł.
Wnioski o dofinansowanie
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 19 grudnia 2021 roku złożono 191 891 wniosków o dofinansowanie…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Komentowanie zamknięte.