Konkluzje Rady Europejskiej (30–31 maja 2022)

30 i 31 maja 2022 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie Ukrainy, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa i obronności oraz energii.

Źródło: @Rada Europejska

Komentowanie zamknięte.