Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw do środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2196 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających lub zagrażających integralność, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Źródło: @Rada Europejska

Komentowanie zamknięte.