Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych krajów do środków ograniczających przeciwko poważnym naruszeniom i nadużyciom praw człowieka

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2197 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2020/1999 dotyczącą środków ograniczających wymierzonych w poważne naruszenia i naruszenia praw człowieka.

Źródło: @Rada Europejska

Komentowanie zamknięte.