Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu UE na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji wykonawczej Rady w sprawie środków ograniczających przeciwko Syrii

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2021/751 z 6 maja 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii.

Źródło: @Rada Europejska

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu UE na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji Rady o sankcjach w związku z sytuacją w Burundi

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/1826 z 18 października 2021 r. w sprawie zmiany decyzji (WPZiB) 2015/1763 dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi.

Źródło: @Rada Europejska

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw do decyzji o sankcjach w związku z sytuacją w Mali

Oświadczenie wysokiego przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2208 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali.

Źródło: @Rada Europejska

Zgłoś się do Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2022!

KarolWMasz 16-30 lat? Pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Zaaplikuj o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2022 i zdobądź środki na rozwój swojej inicjatywy. Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom realizowanym przez młodych ludzi, które wspierają porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Od 2008 r. o nagrodę ubiegało się ponad 4250 projektów. Projekty na 2022 r. można zgłaszać do 13 lutego 2022 r. (do 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) – link do formularza zgłoszeniowego.

Źródło:@Parlament Europejski

Kreatywna Europa: większy budżet w 2022 r. na wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego

komisja_europejskaKomisja przyjęła dziś program prac na 2022 r. Kreatywna Europa. Wkrótce zostaną ogłoszone zaproszenia do składania wniosków. Dzięki budżetowi w wysokości ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro większym niż w 2021 r., program Kreatywna Europa oznacza większe wsparcie dla partnerów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i należycie uwzględnia wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 i rosnącej globalnej konkurencji.

Źródło:@Komisja Europejska

Przełamujemy lody

Lodowe przysmaki są ochłodą podczas letnich upałów. Okazuje się jednak, że zdrowiej jeść je zimą. Nasze gardło nie lubi bowiem dużych różnic temperatur. Co powiecie na pyszne lody w wersji wege?
Słodycze mogą być zdrowe. Trzeba jednak zadbać o ich odpowiedni skład. Zrobiły to…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych krajów do środków ograniczających przeciwko poważnym naruszeniom i nadużyciom praw człowieka

Rada Unii EuropejskiejOświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady (WPZiB) 2021/2197 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2020/1999 dotyczącą środków ograniczających wymierzonych w poważne naruszenia i naruszenia praw człowieka.

Źródło: @Rada Europejska