Konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

feuRozpoczęliśmy konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
Projekt zmiany wytycznych wraz z załącznikami i formularzem uwag znajduje się w zakładce Prawo i dokumenty.
Prosimy o przekazywanie uwag do dokumentu do 9…

Źródło: @Fundusze Europejskie

Rada uzgadnia co do meritum wspólne zakupy gazu i mechanizm solidarnościowy

Unijni ministrowie energii osiągnęli dziś porozumienie co do meritum projektu rozporządzenia Rady w sprawie dalszych tymczasowych środków nadzwyczajnych mających ograniczyć wysokie ceny energii i poprawić bezpieczeństwo dostaw. Nowe środki zwiększą solidarność w przypadku naprawdę wyjątkowych sytuacji i problemów z zaopatrzeniem w gaz, zapewnią lepszą koordynację wspólnych zakupów gazu, ograniczą zmienność cen gazu i energii elektrycznej oraz określą wiarygodne poziomy odniesienia dla cen gazu.

Źródło: @Rada Europejska