Konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

feuRozpoczęliśmy konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.
Projekt zmiany wytycznych wraz z załącznikami i formularzem uwag znajduje się w zakładce Prawo i dokumenty.
Prosimy o przekazywanie uwag do dokumentu do 9…

Źródło: @Fundusze Europejskie