Dofinansowanie wkładu własnego beneficjentów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa 2021-2027

Partnerzy projektów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa na lata 2021-2027 mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie zaktualizowanej „Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania…

Źródło: @Fundusze Europejskie