Zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

feuWe wrześniu 2022 roku Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój dokonała aktualizacji zapisów Zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanych…

Źródło: @Fundusze Europejskie