300 mln na e-usługi w sektorze zdrowia

feuSierpień upłynął pod znakiem dofinansowania cyfryzacji usług w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Projekty na łączną kwotę 300 mln zł ze środków osi priorytetowej XI REACT-EU pozwolą zintegrować e-usługi POZ z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ” i…

Źródło: @Fundusze Europejskie